Inštalácia#

Inštalácia Javascriptu je jednoduchá. Stačí si vložiť nasledovný kód do HTML kódu svojej stránky niekde medzi tagy <body></body>. Ideálne však niekde tesne pred </body>. V stránkach bežiacich na systéme Wordpress by mohol byť skvelým adeptom súbor footer.php v rámci vašej šablóny.

Javascript je asynchrónny (neblokuje načítavanie stránky), nie je závislý od iných knižníc (napr. jQuery), má iba 5 kB (gzip) a je umiestnený na doméne s platným SSL certifikátom (HTTPS).

Načítavanie trvá iba niekoľko desiatok milisekúnd. Na tomto sme si dali extra záležať.

<script>
var AitaSettings = {
  content_element_query: '',
  affiliate_id: ''
};
</script>
<script src="https://aita.dognet.sk/js/latest" defer></script>

Minimálne nastavenie#

Skript v takejto podobe však ešte nebude fungovať. Je treba vyplniť svoje affiliate_id a content_element_query.

affiliate_id#

Affiliate ID (synonymum pre a_aid) je unikátne číslo, ktoré má pridelené každý publisher siete Dognet.sk. Ak ho neviete, kontaktujte Podporu siete Dognet.sk.

content_element_query#

Aby Javascript nehľadal texty úplne na celej stránke (teda aj v rámci navigácie, či pätičky, čo môže byť nežiadúce chovanie), je dobré obmedziť mu pole pôsobnosti na nejakú konkrétnu časť stránky. Ideálne na tú časť stránky, ktorá obsahuje najviac textu a v ktorej chceme aby sa automatické odkazy vytvárali. Klikneme teda v prehliadači pravým tlačítkom myši na obsahovú časť stránky (text článku) a z kontextovej ponuky vyberieme Inspect element (Preskúmať). Odporúčame použiť nejaký normálny prehliadač (Google Chrome, Mozilla Firefox, či Safari).

Preskúmať

Otvorí sa nám konzola prehliadača, v ktorej by sme mali mať označený element <p></p>, prípadne <div></div>, na ktorý sme klikli pravým tlačítkom.

Inspector

Tento element však obsahuje len časť textu článku a my potrebujeme celý text. Pokračujeme teda tak, že na klávesnici stláčame šípku hore dovtedy, kým sa nám graficky neoznačí celý článok podobne, ako je vidno na obrázku:

Inspector

V spodnej časti konzoly vidíme zvýraznený tzv. selektor. Toto je tá hodnota, ktorú sme hľadali a ktorú potrebujeme napísať do content_element_query.

Inspector

Po dosadení do Javascriptu by to teda malo vyzerať takto:

<script>
var AitaSettings = {
  content_element_query: 'div.entry-content',
  affiliate_id: '0123456789' // číslo z podpora@dognethelp.sk
};
</script>
<script src="https://aita.dognet.sk/js/latest" defer></script>

Nastavenie pre expertov#

Javascript má viacero nastavení, ktoré však nie je nutné vypĺňať. Takto vyzerá nastavenie Javascriptu vo svojej maximálnej podobe. Podrobnejšie vysvetlenie je v časti Nastavenie.

<script>
var AitaSettings = {
  content_element_query: 'div.entry-content',
  affiliate_id: '0123456789',
  maximum_ad_count: 10,
  ignored_campaigns: [],
  anchors: {
    target: '_blank',
    class: 'hilight',
    rel: 'nofollow',
    custom_params: {
      data1: 'somevariable',
      something: 'somevariable2'
    }
  }
};
</script>
<script src="https://aita.dognet.sk/js/latest" defer></script>

Dočasné vypnutie#

V prípade, že je treba Javascript na niektorej podstránke kompletne vypnúť, stačí hocikde do HTML kódu vložiť špeciálny HTML tag <aita-disable />. Príklad:

<body>
  <div class="content">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    <aita-disable />
  </div>
</body>