Changelog#

v0.1.6#

Maximálny počet povolených kampaní a ignorovaných kampaní bol zvýšený z 5 na 10.

v0.1.5#

Implementovaná možnosť nastaviť povolené kampane.

v0.1.4#

Implementovaná možnosť vybrať si predpripravené štýly odkazov.

v0.1.3#

Implementovaná možnosť nastaviť ignorované kampane.

v0.1.2#

Implementovaná dočasné vypnutie.

v0.1.1#

Implementované vlastné GET parametre.

v0.1.0#

Prvá verzia.